Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 05/2021 – Đợt 4

Kính gửi: Quý Thành viên

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 MPOK21 Dầu cọ thô 05/2021 30/04/2021 Trước 15:00 ngày 28/04/2021
2 ZFTK21 Cao su TSR20 05/2021 30/04/2021 Trước 15:00 ngày 28/04/2021
3 SBEK21 Đường 11 05/2021 30/04/2021 Trước 23:00 ngày 28/04/2021
4 ZSEK21 Đậu Tương 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
5 ZCEK21 Ngô 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
6 ZWAK21 Lúa Mỳ 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
7 ZLEK21 Dầu Đậu Tương 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
8 ZMEK21 Khô Đậu Tương 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021
9 XBK21 Đậu Tương Mini 05/2021 30/04/2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021
10 XWK21 Lúa Mỳ Mini 05/2021 30/04/2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021
11 XCK21 Ngô Mini 05/2021 30/04/2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021
12 SIEK21 Bạc 05/2021 30/04/2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021
13 PLEK21 Bạch kim 05/2021 30/04/2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021
14 CPEK21 Đồng 05/2021 30/04/2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021
15 FEFJ21 Quặng sắt 04/2021 30/04/2021 Trước 02:15 ngày 29/04/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Print Friendly, PDF & Email