Hướng Dẫn Giao Dịch Phái Sinh

NHẬN TƯ VẤN TẠI ĐÂY

Tìm hiểu thông tin:

Phái sinh là gì

Hàng hóa phái sinh

Giao dịch phái sinh là gì

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch phái sinh

+ Nhà đầu tư muốn mở tài khoản phái sinh cần mở tài khoản chứng khoán cơ sở tại Gia Cát Lợi.

+ Trường hợp Nhà đầu tư chưa có tài khoản vui lòng đăng ký mở tài khoản online tại đây

+ Trường hợp Nhà đầu tư thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Tổng đài 1900565614 hoặc gọi điện cho Nhân viên quản lý tài khoản để được hướng dẫn.

Bước 2: Nộp tiền ký quỹ

Để có thể đặt lệnh giao dịch mua bán trên tài khoản phái sinh, Nhà đầu tư cần nộp tiền vào tài khoản phái sinh và nộp ký quỹ lên công ty Gia Cát Lợi theo hướng dẫn.

Bước 3: Giao dịch phái sinh

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua bán khi đảm bảo điều kiện về ký quỹ qua các kênh giao dịch của Gia Cát Lợi:

Giao dịch hàng hóa phái sinh là sản phẩm giao dịch phái sinh trực tuyến được phát triển dựa trên nền tảng web kết nối internet tại địa chỉ: 

Khách hàng có thể truy vấn thông tin và thực hiện mọi giao dịch một cách nhanh chóng, bảo mật và hiệu quả.

Bước 4: Theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ

+ Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì theo mức quy định hiện hành.

+ Trường hợp mức ký quỹ của tài khoản vượt tỷ lệ duy trì thì Nhà đầu tư có nghĩa vụ bổ sung tài sản ký quỹ hoặc đóng bớt số lượng vị thế nắm giữ để đảm bảo tỷ lệ duy trì duy trì theo quy định.

+ Trường hợp Tài khoản giao dịch phái sinh của Nhà đầu tư vi phạm tỷ lệ  xử lý theo chính sách MBS từng thời kỳ, Nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp bổ sung ký quỹ hoặc đóng bớt số lượng vị thế nắm giữ ngay khi vi phạm để đảm bảo tỷ lệ mức ký quỹ duy trì theo quy định. Gia Cát Lợi thực hiện xử lý vị thế/tài sản ký quỹ trên tài khoản của Nhà đầu tư kể từ ngày làm việc liền sau ngày vi phạm.

Bước 5: Thanh toán nghĩa vụ

+ Tài khoản giao dịch phái sinh của Nhà đầu tư được hạch toán lãi lỗ dựa trên các lệnh giao dịch mở đóng vị thế.

+ Lãi lỗ được tính toán dựa trên chênh lệch giá mua/bán hợp đồng tương lai với giá đóng cửa của hợp đồng tương lai hoặc chênh lệch của giá đóng/mở vị thế.

+ Đối với các hợp đồng tại ngày đáo hạn, lãi/lỗ sẽ được tính toán dựa trên giá đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai.

Trường hợp tài khoản có lãi vị thế, Gia Cát Lợi thực hiện hạch toán tiền lãi trên tài khoản Nhà đầu tư. Trường hợp tài khoản có lỗ vị thế, Nhà đầu tư phải nộp tiền hoặc rút tiền ký quỹ vào tài khoản phái sinh để Gia Cát Lợi chuyển tiền thanh toán theo quy định của cơ quan quản lý.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Print Friendly, PDF & Email