Biểu mẫu đăng ký

Thông tin quý khách

Bổ sung 22:00

Maximum upload size: 516MB

Năng lượng

Xác nhận
Do năng lượng là mặt hàng giao dịch có điều kiện, nên TK sẽ không được giao dịch Năng lượng khi tiền không đủ mức ký quỹ tối thiểu, để yêu cầu mở lại hạn mức vui lòng liên hệ bộ phận CSKH

CQG

Phí kết nối dữ liệu tới các Sở giao dịch quốc tế (không bắt buộc)

CME Group (Bundle) [CBOT, CME, COMEX, NYMEX]
CBOT
COMEX
NYMEX
ICE EU
ICE US
SGX
LME
TOCOM
BMDX
Xác nhận
Do năng lượng là mặt hàng giao dịch có điều kiện, nên TK sẽ không được giao dịch Năng lượng khi tiền không đủ mức ký quỹ tối thiểu, để yêu cầu mở lại hạn mức vui lòng liên hệ bộ phận CSKH