BẢNG TÍNH PHÍ GIAO DỊCH CQG

Nội dung thanh toán Phí hàng tháng
(Đã bao gồm thuế)
Phân loại dữ liệu sử dụng Ghi chú
1. Phí mở tài khoản giao dịch CQG Miễn phí    
2. Phí cố định (User Trader) 780,000   CQG Desktop/CQG Trader/App Mobile
3. Phí hệ thống CQG QTrader 2,330,000    
4. Phí sử dụng dữ liệu thị trường (do Thành viên Kinh doanh, Khách hàng của Thành viên tự chọn)
ICE EU 4,420,000    
ICE US 4,100,000    
ICE Singapore 0    
SGX 750,000    
LME 3,230,000    
4.1 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp (Pro market data)
OSE/TOCOM 1,520,000    
CBOT 4,200,000    
COMEX 4,200,000    
NYMEX 4,200,000    
Bursa Malaysia 1,090,000    
4.2 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng không chuyên nghiệp (Non-Pro market data)*
CBOT+COMEX+NYMEX (CME Bundle)
1,150,000 Market Depth Hiện thị thang giá + cung cầu thị trường
160,000 Top of Book Chỉ hiện giá khớp
CBOT
400,000 Market Depth Hiện thị thang giá + cung cầu thị trường
60,000 Top of Book Chỉ hiện giá khớp
COMEX
400,000 Market Depth Hiện thị thang giá + cung cầu thị trường
60,000 Top of Book Chỉ hiện giá khớp
NYMEX
400,000 Market Depth Hiện thị thang giá + cung cầu thị trường
60,000 Top of Book Chỉ hiện giá khớp
OSE/TOCOM 900,000    
Bursa Malaysia 530,000  

Chú thích:

* Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng ký form Non-Pro Self Certification Form với MXV

Phí sử dụng hệ thống CQG và cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hoá liên thông được bôi in đậm và in nghiêng có sự thay đổi phí

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2024