Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 03/2021 – Đợt 4

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 ZFTH21 Cao su TSR20 03/2021 26/02/2021 Trước 15:00 ngày 24/02/2021
2 ZLEH21 Dầu Đậu Tương 03/2021 26/02/2021 Trước 00:20 ngày 25/02/2021
3 ZWAH21 Lúa Mỳ 03/2021 26/02/2021 Trước 00:20 ngày 25/02/2021
4 ZMEH21 Khô Đậu Tương 03/2021 26/02/2021 Trước 00:20 ngày 2502/2021  
5 ZCEH21 Ngô 03/2021 26/02/2021 Trước 00:20 ngày 25/02/2021
6 ZSEH21 Đậu Tương 03/2021 26/02/2021 Trước 00:20 ngày 25/02/2021
7 XWH21 Lúa Mỳ Mini 03/2021 26/02/2021 Trước 00:45 ngày 25/02/2021
8 XBH21 Đậu Tương Mini 03/2021 26/02/2021 Trước 00:45 ngày 25/02/2021
9 XCH21 Ngô Mini 03/2021 26/02/2021 Trước 00:45 ngày 25/02/2021
10 FEFG21 Quặng sắt 02/2021 26/02/2021 Trước 02:15 ngày 25/02/2021
11 PLEH21 Bạch kim 03/2021 26/02/2021 Trước 03:00 ngày 25/02/2021
12 SIEH21   Bạc 03/2021   26/02/2021   Trước 03:00 ngày 25/02/2021  
13 CPEH21 Đồng 03/2021 26/02/2021 Trước 03:00 ngày 25/02/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Print Friendly, PDF & Email