Thông báo – Thời hạn tất toán hợp đồng

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1CCEU20Ca cao 09/202018/08/2020Trước 22:30 ngày 14/08/2020
2NQMU20Dầu WTI Mini 09/202017/08/2020Trước 2:00 ngày 14/08/2020
3CLEU20Dầu WTI 09/202018/08/2020Trước 2:00 ngày 15/08/2020
4KCEU20Cà phê Arabica 09/202021/08/2020Trước 22:30 ngày 19/08/2020
5TRUQ20Cao su RSS3 08/202025/08/2020Trước 15:00 ngày 21/08/2020
6NGEU20Khí tự nhiên 09/202025/08/2020Trước 2:00 ngày 22/08/2020
7RBEU20Xăng RBOB 09/202027/08/2020Trước 2:00 ngày 26/08/2020
8ZFTU20Cao su TSR 20 09/202031/08/2020Trước 15:00 ngày 27/08/2020
9ZWAU20 Lúa Mỳ 09/202031/08/2020Trước 23:20 ngày 27/08/2020
10ZSEU20 Đậu Tương 09/202031/08/2020Trước 23:20 ngày 27/08/2020
11ZCEU20 Ngô 09/202031/08/2020Trước 23:20 ngày 27/08/2020
12ZLEU20 Dầu Đậu Tương 09/202031/08/2020Trước 23:20 ngày 27/08/2020
13ZMEU20 Khô Đậu Tương 09/202031/08/2020Trước 23:20 ngày 27/08/2020
14XCU20 Ngô Mini 09/202031/08/2020Trước 23:45 ngày 27/08/2020
15XWU20 Lúa Mỳ Mini 09/202031/08/2020Trước 23:45 ngày 27/08/2020
16XBU20 Đậu Tương Mini 09/202031/08/2020Trước 23:45 ngày 27/08/2020
17CPEU20 Đồng 09/202031/08/2020Trước 2:00 ngày 28/08/2020
18SIEU20 Bạc 09/202031/08/2020Trước 2:00 ngày 28/08/2020
19PLEU20 Bạch kim 09/202031/08/2020Trước 2:00 ngày 28/08/2020
20FEFQ20 Quặng sắt 08/202031/08/2020Trước 2:15 ngày 28/08/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Print Friendly, PDF & Email