Thay đổi mức kí quỹ giao dịch ngày 07.1

Kính gửi : Quý Khách Hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/01/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Dầu thô WTI, Dầu WTI mini thay đổi

STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng
1 Ngô ZCE Nông sản CBOT 1,073 USD
2 Ngô mini XC Nông sản CBOT 215 USD
3 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 2,640 USD
4 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 528 USD
5 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 1,265 USD
6 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 1,980 USD
6 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 1,650 USD
7 Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 330 USD
8 Dâu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 4,980
9 Dâu thô WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 2,489 ÚD
GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Print Friendly, PDF & Email