Mở tài khoản CQG

  Họ Và Tên
  Mã Tài Khoản Giao Dịch
  Ngày Sinh
  Giới Tính
  Số Điện Thoại
  Địa Chỉ
  Số CMND/ Thẻ Căn Cước
  Email

  Khi mở tài khoản CQG, phí kích hoạt và duy trì trạng thái đặt lệnh 720.000 VND/tháng

  Lựa Chọn Sàn (không bắt buộc)

  1. CME Group (Bundle) [CBOT, CME, COMEX, NYMEX] Không chọn890.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)90.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  2. Quý khách hàng chọn gói sàn CME group (mục 1) vui lòng không chọn 3 sàn CBOT, COMEX, NYNEX (mục 2,3,4) và tick vào ô KHÔNG CHỌN ở mục 2,3,4

  3. CBOT Không chọn320.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  4. Quý khách hàng chọn các gói sàn CBOT (mục 2) vui lòng không chọn gói sàn CME group (mục 1) và tick vào ô KHÔNG CHỌN ở mục 1

  5. COMEX Không chọn320.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  6. Quý khách hàng chọn các gói sàn COMEX (mục 3) vui lòng không chọn gói sàn CME group (mục 1) và tick vào ô KHÔNG CHỌN ở mục 1

  7. NYMEX Không chọn320.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  8. Quý khách hàng chọn các gói sàn NYMEX (mục 4) vui lòng không chọn gói sàn CME group (mục 1) và tick vào ô KHÔNG CHỌN ở mục 1

  9. ICE EU 3.840.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
  10. ICE US 3.410.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
  11. SGX 520.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
  12. TOCOM 1.690.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)


  Print Friendly, PDF & Email