Thông Báo: Bổ Sung Sản Phẩm Dầu Cọ Vào Giao Dịch Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến anh chị thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) Quyết định Bổ sung sản phẩm Dầu cọ thô thuộc Sở Giao dịch hàng hóa Bursa Malaysia vào danh mục hàng hóa giao dịch liên thông tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam bắt đầu từ ngày 05/04/2021.

Chi tiết vui lòng xem file:

Các quyết định ban hành đi kèm:

https://giacatloi.vn/wp-content/uploads/2021/04/93QĐTGĐ-MXV-về-việc-Giao-nhận-hàng-hóa-khi-đến-hạn-trong-giao-dịch-Hợp-đồng-Kỳ-hạn-tiêu-chuẩn-sản-phẩm-Dầu-cọ-thô-tại-Sở-1.pdf

https://giacatloi.vn/wp-content/uploads/2021/04/92QĐTGĐ-MXV-vv-Ban-hành-mức-Phí-giao-dịch-sản-phẩm-Dầu-cọ-thô-tại-Sở-Giao-dịch-hàng-hóa-Việt-Nam.pdf


CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://dautuhanghoa.vn/

Hotline: 024 7109 9247

Print Friendly, PDF & Email