Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 05.01.2021

Kính gửi : Quý Khách Hàng

Căn cứ theo thông báo Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách Hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05/01/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Cao su RSS3 thay đổi

STTTên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức kí quỹ ban đầu
1NgôZCENông sảnCBOT1,073 USD
2Ngô miniXCNông sảnCBOT215 USD
3Đậu tương ZSENông sảnCBOT2,640 USD
4Đậu tương mini XBNông sảnCBOT528 USD
5Dầu đậu tương ZLENông sảnCBOT1,265 USD
6Lúa mìZWANông sảnCBOT1,650 USD
7Lúa mì miniXWNông sảnCBOT330 USD
8Cao su RS3TRUNguyên liệu công nghiệp OSE97.500 YPY

Xem chi tiết tại

Print Friendly, PDF & Email