Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 26.03.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/03/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Dầu đậu tương, Xăng pha chế RBOB thay đổi.

STT Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Dầu đậu tương CBOT 1,870 USD
2 Xăng pha chế RBOB NYMEX 6,270 USD

Chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/

Print Friendly, PDF & Email