Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 20.04.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/04/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Cao su RSS3, Quặng sắt thay đổi.

STT Tên hàng hóaSở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1Cao su RSS3OSE 93,000JPY
2Quặng sắtSGX1,848USD

Chi tiết tại: https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/

Print Friendly, PDF & Email