Thay đổi mức ký quỹ giao dịch 21.12.2020

Kính gửi: Quý khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Gia Cát Lợi gửi đến Quý khách hàng quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/12/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Cacao, Cao su RSS3 thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu Đơn vị
1Cacao Nguyên liệu công nghiệp ICE US2,090USD
2Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 91,000JPY

Xem chi tiết tại link <https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/>

Print Friendly, PDF & Email