Thay đổi mức ký quỹ giao dịch 17.11.2020

Kính gửi : Quý khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/11/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Bạch kim thay đổi.

Xem chi tiết tại link <https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/>

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!