Thay đổi mức ký quỹ giao dịch 08.12.2020

Kính gửi : Quý khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/12/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Cao su RSS3, Bạch kim thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu Đơn vị
1 Cao su RSS3Nguyên liệu công nghiệpOSE100,500JPY
2Bạch kimKim loạiNYMEX3,630USD

Xem chi tiết tại link <https://giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/>

Print Friendly, PDF & Email