Thông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Ngày 01/02/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 01/02/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Khí tự nhiên thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX 3,190 USD

Chi tiết tại đây.

Print Friendly, PDF & Email