Thông Báo Lịch Nghỉ Một Số Sản Phẩm Giao Dịch Ngày 11-18/02/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Cồn ty Gia Cát Lợi xin gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 40/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số các sản phẩm trên MXV từ 11-15/02/2021. Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.

Trân trọng.

Xem chi tiết tại:

Print Friendly, PDF & Email