Phân tích kỹ thuật cà phê

ĐỒ THỊ GIÁ CÀ PHÊ ARABICA

Hàng hóa giao dịch

Cà phê Arabica ICE US (Coffee C)

Mã hàng hóa

KCE

Độ lớn hợp đồng

37 500 pounds / Lot

Đơn vị yết giá

cent / pound

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6: 
15:15 – 0:30 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.05 cent / pound

Tháng đáo hạn

Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Ngày đăng ký giao nhận

05 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

07 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

08 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Không quy định

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

ĐỒ THỊ GIÁ CÀ PHÊ ROBUSTA

Hàng hóa giao dịch

Cà phê Robusta ICE

Mã hàng hóa

LRC

Độ lớn hợp đồng

10 tấn / Lot

Đơn vị yết giá

USD / tấn

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6: 
15:00 – 23:30

Bước giá

1 USD / tấn

Tháng đáo hạn

Tháng 1, 3 5,7, 9, 11, với tổng số tháng được niêm yết là 10

Ngày đăng ký giao nhận

05 ngày trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc thứ 4 trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc thứ 4 trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn vào lúc 19h30

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Không quy định

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Nguyên liệu công nghiệp

cao su rss3
bông sợi
đường
cà phê
ca cao
dầu cọ
Print Friendly, PDF & Email