Phân tích kỹ thuật ngô

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG

Hàng hóa giao dịch 

Ngô CBOT 

Mã hàng hóa 

ZCE 

Độ lớn hợp đồng 

5000 giạ / Lot   

Đơn vị yết giá 

cent / giạ 

Thời gian giao dịch 

Thứ 2 – Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 – 19:45 
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) 

Bước giá 

0.25 cent / giạ 

Tháng đáo hạn 

Tháng 3, 5, 7, 9, 12 

Ngày đăng ký giao nhận 

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên 

Ngày thông báo đầu tiên 

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn 

Ngày giao dịch cuối cùng 

Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn 

Ký quỹ 

Theo quy định của MXV 

Giới hạn vị thế 

Theo quy định của MXV 

Biên độ giá 

Giới hạn giá ban đầu 

Giới hạn giá mở rộng 

$0.25/giạ 

$0.40/giạ 

Phương thức thanh toán 

Giao nhận vật chất 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3  

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

nông sản

ngô
ngô mini
lúa mì
đậu tương mini
lúa mì mini
đậu tương
dầu đậu tương
khô đậu tương

Print Friendly, PDF & Email