hàng nông sản

ngô
ngô mini
lúa mì
đậu tương mini
lúa mì mini
đậu tương
dầu đậu tương
khô đậu tương
Gạo thô
lúa mì kansas