Nhận định thị trường Kim loại và Năng lượng theo góc nhìn Ichimoku – 09/08/2023

Bản tin nhận định thị trường các hàng hóa nhóm Năng lượng và Kim loại đang giao dịch tại MXV. Trong bản tin này sẽ đưa ra một số nhận định về thị trường, các diễn biến và chiến lược giao dịch cho phiên ngày 09.8.2023 Các nhận định dưới góc nhìn Ichimoku và đồ … Đọc tiếp Nhận định thị trường Kim loại và Năng lượng theo góc nhìn Ichimoku – 09/08/2023