Form đăng ký mở tài khoản
  • XÁC MINH DANH TÍNH
  • XÁC MINH THÔNG TIN
  • THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

Thông tin môi giới

Môi giới
Tìm kiếm
Để đảm bảo quá trình xác minh diễn ra thành công, quý khách vui lòng lưu ý các yêu cầu sau:

  • Giấy tờ tuỳ thân phải còn trong thời hạn sử dụng.
  • Chụp hình giấy tờ một cách đầy đủ và không che khuất.
  • Hình ảnh phải được chụp rõ nét và không bị mờ hay chói sáng.
  • Kích thước của hình ảnh không được vượt quá 15 MB.

Maximum upload size: 15MB
Maximum upload size: 15MB
Maximum upload size: 15MB
Maximum upload size: 15MB
Maximum upload size: 15MB
Maximum upload size: 15MB
Maximum upload size: 15MB
Maximum upload size: 15MB