ĐẦU TƯ HÀNG HÓA LÀ GÌ ?

   Đầu tư hàng hóa là việc mua/bán hàng hóa số lượng lớn trong tương lai với mức giá và thời hạn định sẵn. Những yếu tố quy định về khối lượng hàng hóa, mức giá, thời điểm đến hạn, cách đánh giá chất lượng… sẽ được quy định tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
    Hay hiểu đơn giản đầu tư hàng hóa là giao dịch mua và bán hợp đồng hàng hóa tương lai.

CÁC NHÓM SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

NĂNG LƯỢNG

KIM LOẠI

NÔNG SẢN

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

4 LÍ DO NÊN ĐẦU TƯ VÀO GIA CÁT LỢI

Đăng ký tư vấn

 

 

Print Friendly, PDF & Email