kênh đầu tư cà phê

Đầu tư cà phê Robusta, người nông dân yên tâm sản xuất, doanh nghiệp kiểm soát được nguồn hàng, không lo giá cả bấp bênh “được mùa mất giá, được giá mất mùa” và giúp Nhà Đầu Tư thu lại lợi nhuận từ việc chênh lệch giá. Với số vốn ký quỹ ban đầu khoảng 25 triệu đã có thể đầu tư Mua/Bán(mua bán 2 chiều) 10 tấn trên Sàn quốc tế ICE (Intercontinental Exchange) thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Hàng hóa giao dịch

Mã hàng hóa

Bước giá

Độ lớn hợp đồng

Biên độ giá

Bước Giá Tối Thiểu

Lời lỗ trung bình 1 lot / ngày

Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng

Cà phê Robusta ICE

LRC

1 USD / tấn

10 tấn / Lot

± 10 USD / 1  Giá

1

± 600 USD / Lot / ngày

1,045 USD

24,087,250 VNĐ

ĐẦU TƯ HÀNG HÓA LÀ GÌ?

Đầu tư hàng hóa là việc mua/bán hàng hóa số lượng lớn trong tương lai với mức giá và thời hạn định sẵn. Những yếu tố quy định về khối lượng hàng hóa, mức giá, thời điểm đến hạn, cách đánh giá chất lượng… sẽ được quy định tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Hay hiểu đơn giản đầu tư hàng hóa là giao dịch mua và bán hợp đồng hàng hóa tương lai.

Tìm hiểu thêm về đầu tư hàng hóa

CÁC NHÓM SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

NĂNG LƯỢNG

KIM LOẠI

NÔNG SẢN

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

LỢI THẾ CỦA ĐẦU TƯ HÀNG HÓA

CÁC LÝ DO NÊN ĐẦU TƯ VÀO GIA CÁT LỢI

Mở tài khoản ngay

CÁC BƯỚC GIAO DỊCH Ở GIA CÁT LỢI

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Đăng ký tư vấn
Print Friendly, PDF & Email