Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 476/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên MXV vào các ngày 24, 25 và 28 tháng 12/2020.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.
Trân trọng,

Print Friendly, PDF & Email